Od 27.do 31.prosince 2019 neordinujeme.  

   Zastupuje MUDr.Obršálová v Hořicích